RUBBER & POLYURETHANE PRODUCTS
PRODUCTS

[EN] Cao su phụ tùng


Sản xuất mới và phục hồi theo đơn đặt hàng các chi tiết cao su trong thiết bị.

- Trục lô, con lăn cao su, polyurethane…

- Gioăng cao su, polyurethane – phớt - ống - tấm, bánh xe – con lăn…