RUBBER & POLYURETHANE PRODUCTS
PRODUCTS

[EN] Sản phẩm polyurethane
Các sản phẩm từ Polyurethane thông dụng:

   
Bánh xe PU

 - xe nâng
 - chịu tải đẩy kính
 - đỡ ống thép hàn
 - quấn tăm bông


Trục PU:

 - đỡ tôn
 - lăn sơn ngành tôn mạ
 - kẹp tôn cắt biên
 - đẩy film cụm hàn cắt
 - đỡ dao cắt, cắt kiếng
 - đỡ trong máy dệt
 - ép bông
 - ghép màng
 - in flexo 2 màu
 - kéo băng tải có rãnh
 - lăn sơn ngành gỗ
 - máy chia giấy cuộn
 - máy dán nhãn
 - phủ bóng


Con lăn PU

- chận đầu trục in
- fibre sợi
- in băng thun
- kéo sợi
- kiểm vải


Các sản phẩm khác:

- Đầu PU xả khí nén
- Đế PU đóng nút chai
- Giảm chấn khớp nối PU, có cánh
- Phễu PU rót liệu,
  hình ovan có phôi
- Phớt PU piston
- Sản phẩm PU đầu vặn ốc
- PU đỡ dao cắt mì
- PU kẹp giấy có phôi
  (nhíp giấy)
- PU puly
- PU tay đỡ ống