[EN]
Phòng thử nghiệm v.Lab cao su hợp chuẩn của Công ty Cao su Việt ra đời từ năm 2010 với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng.


 

Phòng thử nghiệm v.Lab của Cao Su Việt đã được công nhận hợp chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trên nền tảng thừa hưởng kết quả của ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 mà Công ty Cao Su Việt đã được công nhận vào năm 2008 và 2009.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, phòng v.Lab của Công ty Cao Su Việt đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận 12 chỉ tiêu và trong 3 năm qua, phòng đã được công nhận thêm 9 chỉ tiêu nữa. 

Với 21 chỉ tiêu hợp chuẩn quốc tế, v.Lab đã giúp Công ty Cao Su Việt tiếp tục nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm cao su kỹ thuật có chất lượng cao...
ABOUT US

CAOSUVIET company, specializes in equipment and spare parts rubber by specific requirements of each customer, we work in areas such as:

    Rubber equipment production;
    Rubber spare part production;
    Maintenance and repair spare parts for machinery.

Our Vision

    Quality and Environmental policy: Always perfect.
    Style: Modest to Creative
    Methodology thought: Try looking in a different way.
    Methodology competition: Make ourselves more power.

 

Contact:
CAOSUVIET Co., Ltd
Address: Lot B2-35, street 2, Tan Dong Hiep B Industrial Zone, Di An, Binh Duong Province
Tel:(84) 274 627 1144 Fax: (84) 274 627 1155
Email: info@caosuviet.vn
Contact name *:
Company*:
Address*:
Email*:
Phone*:     Fax:  
Content*:

Bản đồ đến Cao Su Việt (Direction map to Cao Su Viet)


View Cao Su Viet in a larger map
A story