Cty Cao Su Việt  thông báo đến Quý Khách hàng số điện thoại nóng.

Quí khách có thể chọn số điện thoại theo ngành hàng phù hợp hay gọi số bất kỳ dưới đây:

- Các SP Polyurethane: +84 96 289 1122 - Anh Lâm Đỗ Thành Nhân, Trưởng Nhãn hàng PU

- Các SP Trục cao su:  +84 98 559 1133 - Anh Trần Nguyễn Thanh Duy, Trưởng Nhãn hàng Trục

- Các SP Joint cao su:   +84 97 852 1155 - Anh Võ Ngọc Hưng, Trưởng Nhãn hàng Joint

- Các SP ngành in:        +84 98 380 7553 - Anh Hồ Ngọc Tấn, Trưởng Bộ Phận Kỹ thuật

- Giải quyết khiếu nại, bảo hành: Anh Hồ Ngọc Tấn, T BP Kỹ thuật   +84 98 380 7553

- Phụ trách giao nhận: Chị Hoàng Thị Thuận, T BP giao nhận hàng + 84  94 439 0806        

 

Trân trọng,

Giám đốc Công ty TNHH Cao Su Việt

 

 

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.