Nghề và Nghiệp

Chúng ta làm bạn với nhau mãi nhé
Mọi nẻo đường bên nhau, có nhau
Đường để đi và Đường không để đi
Đường Đời và Đường Hạnh Phúc

Đôi khi xa nhau. Không sao
Nơi đây đang sống
Nơi đó cũng đang sống
Đang sống. “Bây giờ và ở đây”

Sương gió không đủ chia lìa
Bão tố không đủ chia lìa
Hài hòa nơi hỗn độn
Bình yên nơi bão tố
Thiện tâm nơi bão tố

Bên nhau là vô thường
Xa nhau là vô thường
Một lần gặp nhau
Một lần trong vô hạn
Cũng là đã tuyệt vời

Có xa nên có gặp
Có nhận nên có cho
Muôn lần trong vô hạn
Một lần trong vô hạn
Thật là tuyệt vời

Tâm ở mọi chỗ, vì không chỗ nào có Tâm
Đúng ở mọi nơi, vì không nơi nào là đúng
Bình yên ở mọi lúc, vì chẳng phút nào bình yên

Tĩnh tâm. Buông bỏ
Không giữ điều gì mà luôn có
Không sở hữu điều gì mà luôn tồn tại
Tin vào lẽ không có điều gì tồn tại
Nhưng mọi thứ luôn vĩnh hằng

Nguyễn Tường Linh
07/5/2017