SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Khi có yêu cầu đặt hàng, Quý khách hàng vui lòng thực hiện một trong các thông tin dưới dây:

  • Mail đến Cao Su Việt bằng cách bấm vào đây: Liên hệ.
  • Hoặc điện thoại đến các số điện thoại (thời gian từ 8:00 đến 15:00):
  1. Tổng đài: +84 274 627 1144, máy nhánh 119: Bộ phận kỹ thuật.
  2. Các số điện thoại trực tiếp:
  • Các sản phẩm ngành in và bao bì

                                                            +84 98 380 7553 - Anh Hồ Ngọc Tấn

                                                            +84 39 337 1199 - Anh Nguyễn Thanh Tuấn

  • Các sản phẩm ngành Joint

                                                             +84 86 638 1188 - Anh Nguyễn Văn Hảo

                                                             +84 97 852 1155 - Anh Nguyễn Đức Thiên An

  • Các sản phẩm ngành trục cao su:

                 +84 98 559 1133 - Anh Trần Nguyễn Thanh Duy

  • Các sản phẩm Polyurethane:

                 +84 96 289 1122 - Anh Hồ Văn Hậu

Trân trọng