SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bên cạnh tính kháng mài mòn, các trục cao su dùng trong ngành dệt nhuộm còn phải ổn định về kích thước và độ cứng trong môi trường tiếp xúc liên tục với các hóa chất để có thể kéo dài thời gian sử dụng.

Bọc PU trục kéo sợi máy dệt chun bản Trục PU cho máy dệt kiếm vải áo
 Bọc PU trục kéo sợi máy dệt chun bản Trục PU cho máy dệt kiếm vải áo 

cao su viet | ttld

 Share |