SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục kéo màng film trong dây chuyền làm bao bì nhựa trong các nhà máy sản xuất bao bì, thường được cắt rãnh để tăng độ bám.

Trục PU kéo màng film bao bì nhựa Trục xuất màng film có rãnh
 Trục PU kéo màng film bao bì nhựa Trục xuất màng film có rãnh 

cao su viet | ttld

 Share |