SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Tùy vị trí làm việc mà trục cước dùng trong các quá trình chế biến và sản xuất sẽ được lựa chọn với từng loại cước, mật độ, chiều dài và độ cứng sợi cước. Chúng được sử dụng nhiều trong nhiều nhà máy trong các lĩnh vực khác nhau.

Trục cước vệ sinh ngành gỗ Trục chổi long quét bụi búng nước
 Trục cước vệ sinh ngành gỗ Trục chổi long quét bụi búng nước 

cao su viet | ttld

 Share |