SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Dây đai tách xương có thể tiếp xúc được với thực phẩm và được sử dụng trong các nhà máy chế biến rút xương gà để lấy thịt thành phẩm.

Dây đai cao su tách xương gà Băng tải cao su trong máy tách xương
 Dây đai cao su tách xương gà Băng tải cao su trong máy tách xương 

cao su viet | ttld

 Share |