SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cty Cao Su Việt  thông báo đến Quý Khách hàng số điện thoại nóng.

Quý khách có thể chọn số điện thoại theo ngành hàng phù hợp hay gọi số bất kỳ dưới đây:

 

- Các SP Polyurethane: +84 96 289 1122 - Anh Lâm Đỗ Thành Nhân, Trưởng Nhãn hàng PU

- Các SP Trục cao su:   +84 98 559 1133 - Anh Trần Nguyễn Thanh Duy, Trưởng Nhãn hàng Trục

- Các SP Joint cao su:   +84 97 852 1155 - Chị Phan Thị Huyền

- Các SP ngành in:        +84 98 380 7553 - Anh Hồ Ngọc Tấn, T BP Kỹ thuật

- Các SP ngành bao bì:  + 84 86638 1188  -  Anh Nguyễn Văn Hảo, Phó T BP Kỹ thuật

- Giải quyết kiếu nại, bảo hành: Anh Hồ Ngọc Tấn, T BP Kỹ thuật   +84 98 380 7553     

 

Trân trọng,

Giám đốc Công ty TNHH Cao Su Việt

 

 

 
Share |