SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Công ty Cao Su Việt  thông báo đến Quý Khách hàng số điện thoại nóng.

Quý khách có thể chọn số điện thoại theo ngành hàng phù hợp hay gọi số bất kỳ dưới đây:

- SP Trục cao su:   +84 98 559 1133 - Anh Trần Nguyễn Thanh Duy, Trưởng Nhãn hàng Trục.

- SP Joint cao su:       +84 86 638 1188  -  Anh Nguyễn Văn Hảo, Phó T BP Kỹ thuật.                                +84 97 852 1155  -  Anh Lê Minh Quí, kỹ sư chuyên trách.

- SP ngành in, bao bì: +84 98 380 7553 - Anh Hồ Ngọc Tấn, T BP Kỹ thuật

- Sản phẩm Polyurethane: +84 96 289 1122 - Anh Hồ Văn Hậu, kỹ sư chuyên trách.Giải quyết kiếu nại, bảo hành: Anh Hồ Ngọc Tấn, TP Kỹ thuật   +84 98 380 7553

Trân trọng,

Giám đốc Công ty TNHH Cao Su Việt

 

 
Share |